Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Propoziții cu toate ortogramele

Acest articol conține o listă cu toate propozitiile cu ortograme. Pentru a le accesa, faceți click pe titlul care vă interesează.

Propoziţii cu ortogramele “s-a” şi “sa”

Propoziţii cu ortogramele “la” şi “l-a”

Propoziții cu ortogramele “s-au” și “sau”

Propoziții cu ortogramele ”să-i” și ”săi”

Propoziții cu ortogramele “i-a” și “ia”

Propoziții cu ortogramele “i-ar” și “iar”

Propoziții cu ortogramele “ne-am” și “neam”

Propoziții cu ortogramele “mi-au” și “miau”

Propoziții cu ortogramele “s-ar” și “sar”

Propoziţii cu ortograma “ce-l” şi “cel”

Propoziţii cu ortograma “iau” şi “i-au”

Propoziţii cu ortograma “ai” şi “a-i”

Propoziții cu ortogramele ”v-ar” și ”var”

Propoziții cu ortogramele ”ce-a” și ”cea”

Propoziții cu ortogramele ”m-ai” și ”mai”

Propoziții cu ortogramele ”n-ai” și ”nai”

Propoziții cu ortogramele ”ne-a” și ”nea”

Propoziții cu ortogramele ”într-una” și ”întruna”

Propoziții cu ortogramele “v-a” și “va”

Propoziţii cu ortogramele “cam” şi “c-am”

Propoziţii cu ortogramele “ca” şi “c-a”

Propozitii cu „al” și „a-l”

Propoziții cu ortogramele „l-aș” și „laș”

Propoziții cu ortogramele „c-ai” și „cai”

Propoziții cu „de cât” și „decât”

Propoziții cu ortogramele „a-ți” și „ați”

Propoziții cu ortogramele „care” și „c-are”

Propoziții cu ortogramele „într-o”, „într-un”

Propoziții cu „nu mai” și „numai”

Propoziții cu „mii” și „mi-i”

Propoziții cu „lor” și „l-or”

Propoziții cu „vii” și „vi-i”

Propoziții cu „ție”/„mie” și „ți-e”/„mi-e”

Propoziţii cu ortograma “c-aş” şi “caş”

Propoziţii cu ortograma “nu-l” şi “nul”

Propoziții cu „n-a”/„na” și „n-ați”

Propoziţii cu ortogramele “ceai” şi “ce-ai”

Propoziţii cu “deloc” şi “de loc”