Propoziții cu paronimele apropiere și apropriere

Sinonime:

  • apropiere – vecinătate, acțiunea de a se apropia
  • apropriere – însușire, atribuire (a unui lucru străin, care nu ți se cuvine de drept);

1. În apropiere de bunica mea este o cofetărie unde se fac cele mai bune prăjituri cu fructe și frișcă.

2. Prietena mea, Ioana, stă în apropiere de școală.3. Între orator ș publicul său trebuie să se creeze o anumită apropiere, pentru ca mesajul să își atingă scopul.

4.  Scriitorul a fost acuzat de aproprierea unor articole științifice.
5. Bărbatul a fost deținut pentru aproprierea unui autovehicul.

6. Aproprierea tuturor faptelor de vitejie i-a determinat pe colegii lui Mihai să nu mai aibă încredere în el.